درخواست ازکارافتادگی به علت شکستن مهره های کمر و سکته قلبی

 البته خدمت شما عرض کنم شکستگی مهرهای کمر فیکس شدن  ۶مهره و سکته قلبی کاهش قلب ۳۵ تا۴۰ درصد با بالن گذاری یک رگ واریس پا و سنگ کلیه کل مدارک پزشکی بنده! نظر کلی شما در این مورد می توانم داشته باشم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه دارم به نظر من از کار افتاده کلی می‌شوید. البته باید پرونده تان را با دقت کامل به کمیسیون پزشکی ارسال نمایید.


نظرات