درخواست ازکارافتادگی به علت تنگی کانال نخاعی

 سلام ! من عمل دیسک کمر انجام دادم. پلاتین زدند به کمرم تنگی کانال نخاع شدید داشته ام. پای راستم کم جون شده توان راه رفتن ندارم. درخواست کارافتادگی کردم پرونده ام فرستادند کمیسیون پزشکی هنوز خبری نیست.  15 سال ونیم سابقه بیمه ساختمانی دارم  46 سالمه. خودتون نوشته بودی ما کارتون به نتیجه میرسونیم. میخوام کمکم کنید برام ازکارافتادگی کامل بزنند.کارگر ساختمانی هستم هیچ درآمدی ندارم با یارانه زندگی میکنم. حدود یک سال است که بیکارم. دیگه توان هیچ کاری ندارم. حتی راه رفتن. اگر کاری از دستتون میاد برام انجام دهید برای رضای خدا؟

اگر فقط مشکلتان دیسک کمر و تنگی  کانال نخاعی است از کار افتاده نمی‌شوید. باید بیماری‌های دیگری نیز داشته باشید.


نظرات