مقصر تصادف در فرعی به اصلی

 عباس : در خیابان فرعی در حال حرکت بودم با خودروی 206 و یک خودروی ماکسیما جلوی من بود . انتهای خیابان فرعی من از خودروی ماکسیما از سمت چپ سبقت گرفتم و در حال وارد شدن به خیابان اصلی بودم که گلگیر جلوی ماکسیما با انتهای گلگیر عقب من (206) سمت شاگرد برخورد کرد . مقصر در این صحنه کیست ؟ واقعا نمی توانم اینگونه نظر بدهم . کروکی باید باشد . جهت حرکت هر دو خودرو باید مشخص باشد . خط ترمز نیز مهم است اگر وجود داشته باشد . اگر در جهت ماکسیما وارد خیابان اصلی شده اید احتمالا درصد تقصیر شما بیشتر است و اگر در جهت مخالف وارد خیابان اصلی شده اید درصد تقصیر ایشان بیشتر است . 

جدیدتر قدیمی تر