آیا شیرینی پزی جزء مشاغل سخت و زیان آور است ؟

 علیرضا : سلام و وقت بخیر ! آیا شیرینی پزی جزء مشاغل سخت و زیان اور است ؟ تشخیص این موضوع با هیات تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار است . البته قطعا جواب منفی است و شیرینی پزی جزء مشاغل سخت و زیان آور نیست .

نظرات