دریافت مفاصا حساب از تامین اجتماعی

 سینا  : مفاصا حساب و فسخ قرارداد شركت ساختماني از طرف كارفرما  ؟  بارها خواهش کردم سوالتان را دقیق بپرسید . از این سوال واقعا من چیزی متوجه نمی شوم .

جدیدتر قدیمی تر