انتقال بدون اجازه کارگر

 فیروز : بنده حدود دو نیم در شرکت قرار داد دارم . حالا شرکت تصمیم گرفته بنده را به یکی از شرکت های پیمانکاری منتقل کند . آیا این کار قانونی می باشد ؟ سوالتان واضح نیست . اما اگر منظورتان ان است که قراردادتان در شرکت اصلی است و قرار است شما را به شرکت پیمانکاری منتقل کنند بدون رضایت شما قانونی نیست .

جدیدتر قدیمی تر