درخواست ازکارافتادگی به علت مشکلات ارتوپدی

 سلام! من متاسفانه از کار افتاده کلی نشدم. الان باید چیکار کنم پرونده رو بدم به شما ؟

وقتی در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر از کار افتاده نمی‌شوید دیگر کار به این سادگی نیست یعنی باید مدتی بیمه پردازی کنید تا بتوانید مجدداً در کمیسیون پزشکی شرکت کنید و یا اینکه باید بیماری‌های دیگری نیز وجود داشته باشد تا بتوانید با ترکیب آن با بیماری اصلی تان که بیماری ارتوپدی تان است در کمیسیون شرکت کنید. به نظر من فعلاً مدتی منتظر بمانید.


جدیدتر قدیمی تر