شکایت خسارت تاخیر در تادیه

 مسعود م : با سلام ! من حدود یک سال پیش کارفرمایم را به پرداخت حقوقم محکوم کردند. رای اداره کار را به اجرای احکام بردم . استعلام حساب ها، املاک و وسایل نقلیه موسسه را گرفتم که هیچی به نام موسسه ثبت نشده بود و همین طور توقیف اموال موسسه را گرفتم که اموال موسسه هم صوری در تصرف یکی از کارمندان مشغول به کار موسسه در آمده بود. می خواستم بپرسم که آیا راهی برای رسیدگی به مطالبه ام مانده یا خیر؟ از طریق ماده 180 می توانم شکایتم را پیگیری کنم؟ چگونه و از طریق چه مرجعی؟ چقدر زمان می برد؟ با تشکر ؟

1.     اگر قراردادتان با کارفرما باشد می توانید حکم توقیف اموال وی و نهایتا حکم حبس وی را بگیرید . اگر با شرکت باشد هیچ راهی وجود ندارد .

2.     بعد از گرفتن طلب تان باید بابت خسارت تاخیر در تادیه شکایت دیگری انجام دهید .

نظرات