حقوق بازنشستگی با 20 سال سابقه

 با سلام! خسته نباشید ببخشید ۱۵ اسفند شوهرم ۶۰ سال تموم میشه! میخواستم ببینم با  ۱۸ سال و۹ ماه بیمه پردازی میخواد بازنشست بشه چون در توانش نیست دیگه!   حقوق پایه ما را زده بودند ۱میلیون و هفتصد  و۲ سال هم هست که بیمه اختیاری میدیم.  لطف کنید  بفرمایید اگر بازنشسته بشه با حقوق چند بازنشسته میشه؟ در ضمن  بیمه رانندگان بود یک دنیا ممنون؟

با حقوق حدود 4 میلیون تومان بازنشسته می شوند که افزایش حقوق سال بعد هم به ایشان تعلق می گیرد.


جدیدتر قدیمی تر