خطا در هنگام ثبت استراحت پزشکی در سامانه تامین اجتماعی

 سلام وقت بخیر! خواستم استعلاجی ثبت کن با این خطا مواجه میشم. متقاضی گرامی به علت عدم وجود ارتباط بیمه ای ،پذیرش درخواست امکان پذیر نمی باشد. ممکن است راهنمایی کنید؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم احتمالا تا روز قبل از تاریخ شروع استراحت پزشکی تان سابقه بیمه پردازی نداشته اید که این پیام را دیده اید. باید منتظر باشید حق بیمه تان در سیستم قرار بگیرد و سپس برگه استراحت تان را ارائه کنید.


جدیدتر قدیمی تر