شکایت به دیوان عدالت اداری برای دریافت دیه

 سلام.من پرستار طرحی هستم بعد از اتمام طرح که ۲۴ماه بود مجددا ۳۶ماه تمدید طرح شدم شدم الان ۶۰ ماه کلا در بیمارستان مشغول هستم میخواستم ببینم سنوات به من تعلق میگیرد یا قانونی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که من بعد این مدت تبدیل وضعیت به قراردادی بشم. الان گفتن ۶ماه دیگه هم میتونم تمدید طرح کرونا بکنم. یعنی اگر این ۶ماه هم تمدید کنم بغیر از مدت قانونی طرحم که ۲۴ماه بوده ۴۲ ماه هم تمدید طرح بودم البته دوتا  یکسال و ۳تا ۶ماه؟ 

قانونی در دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود ندارد که شما استخدام بشوید. اما بابت سنوات تان که حدود ۶ سال سنوات می‌شود می‌توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید و به نتیجه برسید.


جدیدتر قدیمی تر