شکایت بابت مهریه از خانواده همسر

 یک سوال داشتم پدر شوهرم شهید شدند و مادرشوهرم میتونم بخاطرمهریه ازشون شکایت کنم یا نه؟ به بچه های من بعد فوت شوهرم ارثیه از طرف مادر شوهرم هیچی تعلق نمیگیره؟

بابت مهریه همسر شما مسئول هستم مادر همسرتان و بنابراین نمی‌توانید از مادر شوهرتان شکایت کنید. البته اگر ارثی از پدر شوهرتان به همسرتان می‌رسیده است کتاب قبل از فوت همسرتان به ایشان پرداخت نشده است می‌توانید بابت مهریه آن اموال را توقیف کنید.


جدیدتر قدیمی تر