درخواست ازکارافتادگی به علت کولیت اولسروز

 سلام عرض ادب و احترام! بابت بازنشستگی از کارافتادگی مشاوره میخواستم. بابت بیماری کولیت اولسروز امکان بازنشستگی وجود دارد؟ سابقه بیمه 22 سال که 12 سال انتهایی مشاغل سخت بوده است. سن 42، بیمه پرداز تامین اجتماعی از مشهد؟ 

در صورتی که کولیت اولسروز شدید باشد ازکارافتادگی تعلق می گیرد. شدت بیماری کولیت نیز بر اساس مقاومت به درمان، دفعات عود، محل درگیری، عوارض سیستماتیک و سرعت پیشرفت بیماری پس از درمان تعیین می شود.


جدیدتر قدیمی تر