دیه کشیدگی رباط چند درصد است؟

سلام خوبی! ببخشید میخواستم بدونم که برای کش اومدن رباط پاشنه دیه هم تعلق میگیره برایم؟ 

برای کشیدگی رباط معمولا بین 0.5 درصد تا 1 درصد دیه تعلق می گیرد. هر درصد دیه هم معادل 9 میلیون تومان به نرخ دیه سال 1402 است.

جدیدتر قدیمی تر