درخواست ازکارافتادگی به بانک مسکن

 سلام! کارمند بانک مسکن هستم با 22 سال سابقه! پرونده برای ازکارافتادگی فرستادند کمیسیون بانک ملی! لطفاً مشاوره میخواستم؟

در پاسخ سوال شما باید بگویم که بیماری‌تان چیست؟  با هر بیماری نمی‌توانید از کار افتاده شوید. سوالتان را دقیق بپرسید تا جواب دقیقی بگیرید.


نظرات