درخواست ازکارافتادگی به علت فلج اطفال (پولیو)

 سلام من ۲۲سال بیمه دارم سن ۵۲ معلولیت شدید دارم. معلولیتم از ابتدا خیلی ضعیف بود اما در اثر کار بیشترو بیشتر شد و حسن آباد فشافویه پرونده بیمه دارم میخوام از کار افتادگی بگیرم آیاپرونده بنده را قبول می فرماید تا با شما تماس بگیرم. معلولیت از ناحیه پای چپ و کمی هم پای راست. بیماری پولیو پای چپ، در سن ۳ سالگی مبتلا شدم. در اوایل جوانی خفیف بود اما از وقتی شروع بکار کردم شدید و شدید ارشد. من گواهی دکتر هم دارم که پولیو بیماری پیشرونده است در اثر کار شدت بیماری بیشتر شده است. کارمن نیست شما میتوانید کاربنده را پیگیری کنید نگران هزینه هم نباشید. اگر میتوانید مدارک لازم راتهیه کنم بفرمایید چی لازم است؟ 

البته بستگی دارد چه عوارض برایتان پیش امده باشد. مشکل دستگاه تنفسی هم پیدا کرده باشید یا مشکلات دیگر.


جدیدتر قدیمی تر