شکایت به دیوان عدالت اداری برای دریافت حقوق کامل بابت ازکارافتادگی

 سلام ! ببخشید کمیسیون پزشکی من تایید شد. از کار افتادگی . فقط کمیسیون گفت تاریخ بیماری مهمه نه تاریخ از کار افتادگی و ۱۴ سال سابقه بیمه دارم من. گفتند ۱4 روز حقوق میدهند. من به دیوان شکایت کنم میتونم فعلا این حقوق دریافت کنم تا نتیجه دیوان بیاد؟

احتمالاً تاریخی که برای از کار افتادگی تان زدند شرایط ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی را احراز نمی‌کرده است و بر اساس بخشنامه ۱۹.۱ از کار افتاده شده‌اید که در نتیجه بر اساس سابقه بیمه پردازی تان حقوق می‌گیرید. البته شکایت به دیوان عدالت اداری در زمینه تاریخ ازکارافتادگی معمولا جواب نمی دهد.


جدیدتر قدیمی تر