نحوه وصول جریمه توسط تامین اجتماعی

 سلام! اگر کسی ورشکست شده باشد و در سال ۹۳ مبلغ 8 میلیون به بیمه بدهکار باشد تا به امروز چه وضعیتی دارد؟؟؟؟ طرف کارفرمای مشاغل آزاد بوده و اعلام ورشکستگی هم کرده است. اگر راهنمایی فرمایید ممنون می شوم؟

این مبلغ جریمه در حساب وی باقی مونده و به نرخ روز از وی گرفته می‌شود. هر وقت اموالی داشته باشد یا کار و کسب جدیدی شروع کند و یا بخواهد از طریقی بیمه شود  تامین اجتماعی سعی می‌کند به هر روشی که می‌تواند این مبلغ را وصول کند.


جدیدتر قدیمی تر