شکایت برای دریافت دیه پارگی آپاندیس

 سلام خسته نباشید! ببخشید من حین کار آپاندیس رو عمل کردم. خواستم یه مشاوره بگیرم. واسه آپاندیس چند درصد می زنند؟ آیا ارزششو داره برم سراغش؟

اگر منظورتان بابت دیه است نمی توان اثبات کرد پارگی آپاندیس تقصیر کارفرما است و بعید است برای دریافت دیه به جایی برسید. اگر بابت ازکارافتادگی تامین اجتماعی است که اصلا درصدی تعلق نمی گیرد.


جدیدتر قدیمی تر