درخواست ازکارافتادگی به علت سرطان مثانه

 سلام برای درخواست از کارافتادگی نیاز به مشاوره دارم ؟ بیماری سرطان مثانه و بی اختیاری ادرار؟

احتمال ازکارافتادگی تان زیاد است . ولی باید سابقه بیمه پردازی خوبی داشته باشید و البته پرونده متناسب با سابقه بیمه پردازی تان تشکیل دهید.


جدیدتر قدیمی تر