درخواست ازکارافتادگی در آموزش و پرورش

 سلام من یک معلم آموزش پرورش هستم که سال دوممه تعهد به خدمتم دارم. تا الان هزار تا نامه از پزشکان دریافت کردم و دوبار در بیمارستان روانی بستری شدم. چطوری باید از کار افتاده بشوم؟

بستگی به سابقه استخدام تان دارد. اگر همین 2 سال سابقه را دارید که بعید است ازکارافتاده شوید.


جدیدتر قدیمی تر