شکایت برای اصلاح لیست بیمه تامین اجتماعی

 سلام! بیمه بیکاری من به خاطر اشتباه یک فروشگاه قطع شده است. من ۳ روز رفتم اونجا آزمایشی ولی شرکت برای من ۱۵ روز بیمه رد کرد این در حالی بود که‌ من گفتم دارم بیمه بیکاری میگیرم. باید چکار کنم میتونم شکایت فروشگاه رو بکنم. ممنون اگه راهنمایی کنید؟ میتونم شکایت کنم چون ۸ ماه دیگه باید حقوق میگرفتم؟ 

بله . تنها راهی که می توانید شکایت کنید شکایت به اداره کار بابت حذف حق بیمه از لیست بیمه و ارائه لیست بیمه اصلاحی توسط کارفرما است. البته راه ساده تر این است که کارفرما را راضی کنید که درخواست لیست اصلاحی دهد. ایشان می توانند تا 6 ماه درخواست لیست اصلاحی دهند.


جدیدتر قدیمی تر