آیا بیمه حرف و مشاغل آزاد بیمه بیکاری دارد؟

 سلام! یه سوال دارم؟ من ۱۴ سال سابقه بیمه دارم. آخرین بیمه ۱۲ درصد مشاغل آزاد یبار بستری شدم. بخاطر بیماریم دوقطبی سال ۹۵ بد از اون چند باز خواستم بشم نشدم الان نمیتونم کار بکن روزی ۱۴ قرص میخورم ایا بیمه بیکاری میدن؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بیمه بیکاری به بیمه عراق و مشاغل آزاد تعلق نمی‌گیرد.


جدیدتر قدیمی تر