درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری جسمی حرکتی شدید

 ببخشید شما وکالت برای انجام از کار افتادگی بیمه رو قبول میکنید؟ من پام ایراد داره. تو بهزیستی هم پرونده دارم. معلول جسمی حرکتی شدید هستم. کف پام هم زخم شده است. دکتر گفته اصلا سر پا نشم. نامه هم داده است. نامه دکتر و جواب ام ار ای رو میفرستم نگاه کنید؟

بستگی به سابقه بیمه تان دارد و اینکه بیماری تان مادرزادی باشد یا نه؟! اگر بیماری تان مادرزادی باشد به احتمال زیاد چیزی به شما تعلق نمی گیرد.


جدیدتر قدیمی تر