درخواست ازکارافتادگی به علت نورالژی اکسیپیتال

 درود بر شما! بنده در سایت گوگل پیام گذاشتم. من با  بیش از ۲۰ سال سابقه، چندی است به علت دردهای شدید پشت سر تحت درمان هستم. تشخیص متخصص من بیماری اکسی پیتال بوده و در آخرین مراجعه، ادامه معالجه را با استفاده از دارو بی تاثیر خواند و تنها راه را عمل اعصاب پشت سر  با ریسک بالا  و تعهد و رضایت کتبی از خودم دانست و نامه از کارافتادگی را جهت معرفی به کمیسیون پزشکی داد. سوال اینکه آیا با وجود داشتن دیسک کمر، تنگی کانال نخاعی و این بیماری، امکان رد شدن از سدّ کمیسیون پزشکی هست؟ و دوم اینکه میتوانم از طریق ماده۱۹.۱ اقدام کنم؟ 

با این بیماری‌هایی که گفتید یعنی اکسی پیتال تنگی کانال نخاعی و دیسک کمر از کار افتاده کلی نمی‌شود فرقی نمی‌کند بر اساس بخشنامه ۱۹ اقدام کرده باشید یا بر اساس بخشنامه ۱۹.۱. شما از نظر پزشکی از کار افتاده کلی نمی‌شوید.


جدیدتر قدیمی تر