شکایت برای دریافت دیه دیسک کمر

 سلام وقت بخیر! من در شرکت پخش مواد غذایی در شهر اهواز دچار دیسک کمر بین مهره‌ای ۴و۵ شدم. برای شکایت یا پیگیری برای گرفتن دیه به چه مدارکی نیاز دارم؟

بابت دیسک کمر به سختی رای می دهند . یعنی باید مدارکی داشته باشی که دیسک کمر به کارتان ارتباط دارد و کارفرما مقصر است . پزشکی قانونی معمولا در دیسک کمر کارفرما را مقصر نمی کند.


نظرات