درخواست ازکارافادگی به علت بیماری مثانه

 با سلام! میخواستم راهنمایم کنید؟ دیگه نیازنیست ازترمینال وشرکت نامه بگیرم ببرم برای استراحت پزشکی بیمه؟اصلاچنین چیزی وجودداره؟ من۱۵سال بیمه ردکردم رانندگان. آیا میتونم بگم استرس مثانه گرفتم یا بیمارستان روانیم بستری بود که بتوانم بازنشست بشم باحقوق بالا؟۳۷سالمه. من بعدفوت پدرم با مادرم زندگی میکنم وکارت پایان خدمت دارم. ۱۸ماه خدمت کردم میتونم حقوق پدرم رابگیرم؟ بیمارستان روانیم بعدفوت پدرم بستری شدم؟

نیازی به گرفتن نامه از محل کارتان نیست. می توانید درخواست ازکارافتادگی دهید ولی حقوق ازکارافتادگی زیاد نیست و معمولا حداقل حقوق است. تنها در صورتی می توانید حقوق پدرتان را بگیرید که ثابت شود قبل از فوت پدرتان ازکارافتاده کلی بوده اید.


جدیدتر قدیمی تر