وکیل خوب برای پیگیری سختی کار

 ضمن عرض سلام من کارگر شبکه برق هستم در گلپایگان درخواست سختی کار دارم ولی این را تایید نکردند. از وکیل شما درخواست همکاری دارم. اعتراض هم زده ام؟

اگر در مرحله تجدید نظر هم تایید نشود خیلی سخت است که بتوان کاری کرد. آیا همکارانتان در کاری که هستید سختی کار گرفته‌اند؟  آیا بازرس اداره کار برای بررسی وضعیت به محل کار شما آمده است؟ کمی بیشتر توضیح دهید تا ببینم می توان کاری کرد یا نه ؟


نظرات