اکوی صحت سنجی کمیسیون قلب

 سلام وقت بخیر! باز مزاحم شما شدم. شرمنده جواب کمیسیون ما آمد. ۶۶ درصد زدند و گفتند از کار افتاده کلی هستید. امروز دوباره ما رو فرستادند. اکو برای قلب بیمارستان دیگه گفتند تا یک هفته جواب میدیم. این طبیعی هستش روند کاره یا نه؟

اکوی صحت سنجی است که تقلبی در اکوی قلب تان نبوده باشد. معمولا اگر مشکلی نباشد تا دو هفته دیگر میتوانید رای تان را از شعبه پیگیری کنید.


جدیدتر قدیمی تر