سن بازنشستگی پرستاران زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی

 من پرستار هستم و سنم ۴۲ سال است. حدود یک هفته است که وارد بیستمین سال سابقه کارم شدم. تمام این مدت بالین بیماران کار کردم و تمام سابقه بیمه هم تأمین اجتماعی است. بیمارستان محل کارم دولتی هستش و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی. انشالله اسفند ۴۰۳ بیست سالم تموم میشه.میخواستم بدونم چجوری میشه با بیست سال تمام بازنشسته بشم؟

واقعیت این است که اگر در بخش خصوصی بودید با ۲۰ سال سابقه بازنشست می‌شددید. اما در بخش دولتی حتی اگر سابقه بیمه تان تامین اجتماعی نیز باشد باید ۲۵ سال کار کنید. یعنی ۲۰ سال سابقه در مشاغل پرستاری و ۵ سال سابقه در هر شغلی. طبق قانون نمی‌توانید وقتی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی هستید با ۲۰ سال سابقه بازنشست شوید. تنها پرستاران نیروهای مسلح، دانشگاه آزاد و بخش خصوصی می‌توانند با بیست سال سابقه بازنشست شود.


جدیدتر قدیمی تر