سن بیمه پردازی در بیمه تامین اجتماعی


 با سلام! اگر تا به حال خود را بیمه نکرده باشیم تا چه سالی می توانیم خود را بیمه کنیم و حقوق بازنشستگی بگیریم؟

پاسخی که ما به این سوال می‌دهیم در مورد بیمه تامین اجتماعی می‌باشد. بیمه روستاییان و عشایر معمولاً حقوق مناسبی پرداخت نمی‌کند ته مربوط به قشر خاصی می‌باشد اما این تنها بیمه تامین اجتماعی است که برای همه می‌تواند به عنوان نظام بیمه‌ای که هم بیمه درمانی و هم بیمه بازنشستگی را دارد مورد استفاده قرار گیرد. بیمه سلامت هم تنها بیمه درمانی است و بیمه بازنشستگی نیست. خودمان را بتوانیم در بیمه تامین اجتماعی برای اولین بار بیمه کنیم باید کمتر از ۵۰ سال سن داشته باشیم. یعنی برای تمام انواع بیمه‌های اختیاری در بیمه تامین اجتماعی باید حداقل زیر ۵۰ سال سن برای خانم‌ها و آقایان وجود داشته باشد. اما اگر کارگاهی باشد که حق بیمه فردی را پرداخت کند دیگر سن ملاک نیست و در هر سنی می‌توان بیمه شد.  این نوع بیمه بیمه اجباری نام دارد.


جدیدتر قدیمی تر