وکیل خوب برای کمیسیون پزشکی شرکت ملی نفت

 سلام ، من به رای کمیسیون پزشکی شرکت ملی نفت اعتراض دارم. شما چطور میتونید به من کمک کنید ؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بستگی دارد که رای کمیسیون پزشکی شما چه بوده است و چه درخواستی داشته‌اید. شفاف در این زمینه صحبت کنید تا بتوانیم به شما در این زمینه کمک کنیم. البته تخصص ما بیشتر کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی و ناجا است ولی شاید بتوانیم در این زمینه هم به شما کمک کنیم.


جدیدتر قدیمی تر