مزایای معلولین خدمتی چیست؟

 سلام. شبتون بخیر.شوهرم سال 95 سرباز بودند. در حین خدمت تصادف کردند. پیگیری کردم رفتن کمیسیون و رای کمیسیون  برامون اومد.براش زده طبق بند ب معلول در حین خدمت. میخوام بدونم بند ب یعنی چند درصد از کار افتادگی بهش تعلق میگیرد؟ معلول حین خدمت زده شده است. خواستم بدونم چه مزایایی بهش تعلق میگیره؟ چقدر حقوق ماهانه بهش میدند؟ ممنونم بابت پاسخگویی؟ 

اگر از کار افتاده تشخیص داده شوید حقوق به شما تعلق می‌گیرد اما اگر از کار افتاده تشخیص داده نشوید صرفاً غرامت یا دیه به شما تعلق می‌گیرد. برای معلولین خدمتی دیگر مزایای تعلق نمی‌گیرد.


جدیدتر قدیمی تر