صحت اشتغال و لیست بیمه توسط تامین اجتماعی رد شده است؟!

 با سلام. پدر بنده در شرکت مذکور دارای سابقه می باشد و فیش حقوقی و قرارداد کاری و استشهادیه شغلی از پرسنل شرکت مورد این ادعاست با توجه به اینکه از طرف شرکت تسویه حساب نقدی بوده و به حساب پدرم پول واریز نشده با استناد به این‌موضوع بازرسی در گزارش بازرسی اعلان می نمایند   که  در تحقیق میدانی و همچنین بررسی مدارک اشتغال در آخرین کارگاه مورد تایید نمی باشد.

در ضمن بیمه ارسالی با توجه به مزدی که در قرارداد ثبت شده بیمه به سازمان تامین اجتماعی واریز شده که لیست بیمه ارسالی طبق حقوق دستمزد نیز مورد تایید تامین اجتماعی نمی باشد. حال از محضر کارشناس محترم تقاضا دارم در این زمینه راهنمایی لازم را بفرمایید همچنین جلسه هیات بدوی تامین اجتماعی در آخر فروردین ماه تشکیل خواهد شد اگر مواردی از جمله لایحه دفاعیه یا مواردی که در هیات بدوی به ما کمک کنند راهنمایی بفرمایین از بابت هزینه هم مشکلی نیست خیلی ممنون؟

تسویه حساب نقدی کمی عجیب است یعنی اسکناس به ایشان داده شده است و طبیعی است  که  در صورتی که این اتفاق افتاده باشد تامین اجتماعی به سادگی قبول نکند. البته حق بیمه‌ای که ارسال شده است احتمالاً باید بر اساس حقوق بالا تنظیم شده باشد که تامین اجتماعی ایراد گرفته است و اگر بر اساس حداقلی بود احتمالاً تامین اجتماعی ایراد نمی‌گرفت و اصلاً چنین مشکل‌هایی پیش نمی‌آمد.  به نظرم هر مدرکی هم ارائه کنید اگر پرینت حساب نداشته باشید با توجه به اینکه کمیته‌های بدوی و تجدید نظر تعیین مطالبات سازمان تامین اجتماعی در خود سازمان تشکیل می‌شوند به احتمال غریب به یقین لیست بیمه‌تان در کمیته رد می‌شود و احتمالاً اشتغال شما نیز رد می‌شود. همچنین  در دیوان فقط می‌توان اشتغال را با قطعیت گفت که ثابت می‌شود ولی بابت حق بیمه‌ای که پرداخت شده احتمال دارد کار به مشکل بخورد. اگر بابت حقوق شما مالیات از حسابتان کم شده است و در فیش حقوقیتان نشان داده شده است و به حساب سازمان امور مالیاتی ارسال شده است پرینت آن را بگیرید و ارائه کنید. تنها مدرک به درد بخور در کمیته‌های تامین اجتماعی همین است وگرنه قرارداد را و  فیش حقوقی را رد می‌کنند و استشهادیه که اصلاً اعتباری ندارد.

جدیدتر قدیمی تر