مقصر تصادف با خودروی بکسل شده

 سلام به کمک احتیاج دارم. ۲ تا ماشین سواری با بکسل به هم وصل بودند. شب بود. دو طرف جاده بودن من  و همسرم با موتور سیکلت  از وسط ماشین ها رد بشیم برخورد کردیم به بکسل و پای همسرم از دو قسمت شکسته شد کمک کنید؟ 

با سلام نمی‌دانم الان دیگر فایده‌ای دارد یا نه؟  فقط این را اطلاع داشته باشید که بکسل که دو ماشین به هم کرده باشند اگر به صورت استاندارد نباشد و یا اینکه در شب باشد هرگونه تصادفی اتفاق بیفتد مقصر می‌باشند. هزینه‌های درمان شما باید توسط خودروی موثر پرداخت شود و دیه هم به شما پرداخت خواهد شد. اگر سوال دیگری هم دارید در خدمت می باشیم.


جدیدتر قدیمی تر