درخواست ازکارافتادگی به علت افسردگی

 سلام. من معلم هستم. ۲۷ سال سابقه و خانم. افسردگی و پانیک دارم البته فقط در مطب درمان میشم بیمارستان بستری نشدم. دیسک گردن و کمر دارم. با این بیماری‌ها امکان بازنشستگی است؟ 

نه . بابت بیماری اعصاب و روان حتما باید بستری داشته باشید. بدون بستری در بیمارستان امکان از کار افتادگی و یا بازنشستگی زودهنگام نیست. دیسک گردن و کمر باید به حدی باشد که حتی بعد از عمل تاثیر بسیار زیادی در کارآمدی داشته باشد و معمولا به تنهایی باعث ازکارافتادگی نمی شود. البته سابقه بیمه پردازی تان خیلی خوب است و یک نکته مثبت است. در مجموع به نظرم اقدام کنید.


جدیدتر قدیمی تر