مدارک لازم برای شکایت از کارفرما به اداره کار

 عرض سلام و ادب. سال ۹۴ تا ۹۵ به مدت ۱۵ ماه در مغازه ای فروشنده بودم که کارفرما بیمه و اضافه کار،  مرخصی عیدی و سنوات بنده رو پرداخت نکرده است. ساعت کار هم بیشتر از قانون وزارت کار بوده است. در پایان کار برگه ای امضاء کرده که من همه حق و حقوق و بیمه خود را گرفتم و طلبی ندارم. یه نسخه از این برگه رو دارم؟

اگر می‌خواهید از کارفرمایان  شکایت کنید باید مدارک کافی داشته باشید که بتوانید کارکرد خود را برای ایشان ثابت کنید. مدارک کافی مانند قرارداد، پرینت حساب که ایشان به صورت ماهانه برای شما حقوق پرداخت کرده باشد، گواهی های سلامت و مهارت که از طرف ایشان به ارگان مربوطه معرفی شده باشید. اگر مدارکی اینگونه داشته باشید می‌توانید بابت اکثر موارد فوق به غیر از اضافه کار به نتیجه برسید. بابت اضافه کار باید پرینت حضور غیاب داشته باشید که معتبر باشد.


نظرات