آیا اعتراض به رای دیه قبول می شود؟

 سلام. پسرم رو به خاطر ضرب‌ و جرح، دیه و ۹۱روز حبس دادند و چون شاکی راضی به دیه صادر شده نبود ما مجبور شدیم به حساب دادگستری واریز کنیم و حالا ایشون به گفته خودشون اعتراض زده که کم است. آیا ممکن است اعتراض قبول بشه؟ حتی ما نتوانستیم برای مرخصی اقدام کنیم. اجرای احکام رفتیم. گفتند پرونده به شعبه برگشته و با مرخصی موافقت نکردند. من چکار می‌تونم برای پسرم انجام دهم؟

بستگی دارد رای قطعی شده باشد یا نه؟! اگر رای قطعی شده باشد چگونه ایشان اعتراض زده است. اگر رای قطعی نشده باشد چگونه شما به حساب دادگستری دیه را ریخته اید. در مجموع آراء دیه تغییر چندانی نمی کنند و معمولا تایید می شوند. ایشان اگر 30 روز از حبس شان یعنی یک سوم را طی کنند شما می توانید درخواست مرخصی دهید و حتی می توانید درخواست پرداخت جریمه بدل از حبس بدهید.


جدیدتر قدیمی تر