اعتراض به نظر کارشناس در مورد تعیین خسارت ماشین

 سلام وقتتون بخیر! در مورد تصادفی که داشتم ازتون سوال دارم. آیا میتونم یه نظر کارشناس بیمه در مورد خسارت ماشین اعتراض کنم. کارشناس تشخیص داده که اتاق ماشین باید عوض بشه درصورتی فقط ماشین دوتا در وستون میخواسته؟ اگه عکس ماشین رو بفرستم میتونید راهنمایی کنید؟ 

اگر عکس ماشین را بفرستید بهتر می‌توانم نظر دهم. در هر صورت شما می‌توانید به نظر کارشناس بیمه اعتراض بزنید. خسارت تعویض اتاق ماشین بسیار زیاد می‌شود.


جدیدتر قدیمی تر