زیر پوشش بیمه قرار دادن دختر بعد از ازدواج

 با سلام واردات .سال نو برشما مبارک باد. بعد از ازدواج دختر آیا میشود آن را مجددا زیرپوشش بیمه خود درآورد با سپاس؟

اگر منظورتان بیمه های پایه مانند بیمه تامین اجتماعی یا نیروهای مسلح می باشد این دو با هم فرق دارند. اگر بیمه تامین اجتماعی باشد در هیچ صورتی نمی توانید ایشان را بیمه خودتان کنید اما اگر بیمه نیروهای مسلح و یا بیمه کشوری باشید و دختر شما بعد از ازدواج بیمه پایه دیگری نداشته باشد می توانید ایشان را تحت پوشش خود درآوردید.


جدیدتر قدیمی تر