دیه کشیدگی رباط پا

 سلام. برای رباط  پاشنه من دیه 1800 میگه میریزن .چرا اینقدر کم پس میدهند.مگه هر درصدش نگفتید 9 میلیون هستش؟

معمولا 1 تا 2 درصد بابت کشیدگی رباط دیه دارد. الان به شما 0.2 درصد دیه داده اند. پزشکی قانونی معمولا اینگونه دیه می دهد. احتمالا پزشک معتمد شرکت بیمه اینگونه دیه را تعیین می کند. باید از طریق پزشکی قانونی اقدام می کردید.


جدیدتر قدیمی تر