آیا بازنشستگی در مشاغل دارای سختی کار شرایط سنی دارد؟

 با سلام! بند ۱۸ سال سابقه بیمه  سختی کار دارم در یک شرکت. الان باید از اون شرکت جابه جا بشم برم یک شرکت دیگر؟! معلوم نیست اینجا سختی کار شاملش بشه  یا نه؟  در اینصورت   چند سال باید خدمت کنم؟ بعد سن خودم در بازنشستگی  مهم است  یا نه؟

اگر ۲۰ سال سختی کار را نتوانید تکمیل کنید شرط سنی برایتان مهم می‌شود یعنی اینکه برای بازنشستگی حتماً باید ۵۰ سال سن داشته باشید و ۴ سال دیگر هم خدمت کنید تا ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی تان کامل شود. بنابراین بهتر است سعی کنید شغلی پیدا کنید که آن هم سختی کار داشته باشد تا دیگر شرایط سن ۵۰ سالگی گریبان شما را نگیرد و بتوانید با ۲۰ سال سختی کار پیوسته بازنشست شوید.


جدیدتر قدیمی تر