آیا کار در چاپخانه جزء مشاغل سخت و زیان آور است؟

 سلام. شما کارشناس بیمه  هستید؟ در مورد سخت و زیان آوری شغل سوالاتی دارم؟ چه ساعتی زنگ بزنم که بتوانید صحبت کنید؟ برشکار چاپخانه شامل مشاغل سخت وزیان آور میشه؟ هشت ساعت یا بیشتر ایستاده کار میکنند؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که مشاغل ثبت و زیان آور ربطی به نشسته کار کردن یا ایستاده کار کردن ندارد. بستگی به آلاینده‌های محیط کار دارد یعنی اینکه چقدر در محیط کار آلاینده‌های صوتی تصویری و آب و هوایی تاثیر منفی بر سلامت شما می‌گذارد. مجموعه آلاینده‌ها از حد مشخصی بیشتر باشد کمیته تعیین مشاغل سخت و زیان آور احتمالاً به نفع شما رای می‌دهد.این کمیته ۵ نفر عضو دارد که اگر سه نفر به نفع شما رای دهند احتمالاً به نتیجه می‌رسید.


جدیدتر قدیمی تر