درصد ازکارافتادگی به علت نابینایی یک چشم

 سلام! درصد از کار افتادگی  یک چشم نابینا چقدره از 66 درصد. چون 66 درصد از کار افتاده کامل محاسبه میشه؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بابت نابینایی یک چشم ۳۳ درصد از کار افتادگی تعلق می‌گیرد. اگر نابینایی به علت حادثه ناشی از کار نباشد این 33 درصد برای ازکارافتادگی کافی نیست و حدود 50 درصد دیگر ازکارافتادگی از بیماری دیگر می خواهید تا در مجموع 66 درصد ازکارافتاده شوید.


جدیدتر قدیمی تر