آیا مباشر شدن باعث از بین رفتن سختی کار می شود؟

 سلام!  بنده در یک شرکت خصوصی کار میکنم و سختی کار شاملم میشد . از طرفی برادر بنده مصالح فروشی دارد. از من خواست که مباشر او باشم.  حالا آیا برای بازنشستگی بنده مشکلی پیش نمیاد. البته برادرم یک کارگر دارد که برای او بیمه میدهد؟ 

در مورد سختی کار معمولاً سخت‌گیری شعب بیمه بسیار زیاد می‌باشد.  اینکه شما مباشر ایشان باشید از نظر شعبه بیمه به این معناست که کارفرما باشید. یعنی اینکه مباشر در بیشتر مواقع به عنوان کارفرما محاسبه می‌شود. کارفرما هم سختی کار تعلق نمی‌گیرد. حتی اگر در یک کارگاه دیگر عنوان شما به عنوان مباشر رد شده باشد. شدیداً به شما توصیه می‌کنم که چنین کاری نکنید.  ریسک بسیار بالایی دارد.


جدیدتر قدیمی تر