اخراج کارگر بعد از حادثه ناشی از کار

 سلام سوال داشتم ؟ آیا کارفرما میتواند بعد از حادثه کارگر از کار اخراج کند؟ در صورتی که مقصر کارگر نبوده و کارشناس بیمه تامین اجتماعی شرکت  را مقصر اعلام کرده است؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که  کلاً کارفرما در چنین مواقعی حق اخراج کارگر را ندارد این واقعه به کرات اتفاق می‌افتد. اینکه مقصر حادثه کارگر باشد یا کارفرما یا عوامل دیگر اهمیت چندانی ندارد و فرع قضیه می‌باشد. اصل قضیه این است که کارفرما حق اخراج کارگر بعد از حادثه را ندارد. در هر صورت اگر چنین اتفاقی برایتان افتاد به اداره کار در این زمینه شکایت کنید.


نظرات