درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری اعصاب و روان

 ممنونم فقط اینکه در کمیسیون گفتند چون شوک مغزی نداده و داروهای دوز پایین استفاده کرده ازکارافتادگی کلی نمی‌شود آیا این حرفشان صحت دارد یا اینکه با بستری مجدد حتی بدون شوک مغزی احتمال ازکارافتادگی کلی وجود دارد ؟ و سوال آخر اینکه بابت دیسک کمر آخرین رای 10 درصد بابت عمل و 15 درصد بابت درد جمعاً 25 درصد داده اند برای درخواست بعدی دیسک کمر را هم بیاوریم که با اعصاب جمع بشه کمک بشه یا فقط بابت افسردگی تنها درخواست بدیم کدام روش بهتره ؟؟ سپاسگذار میشم راهنمایی بفرمایید؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم بستری تاثیر دارد ولی حتما شوک مغزی یا روش های درمانی دیگر را هم باید داشته باشد. حتی دارو. یعنی باید واضح باشد که در ایام بستری برای شما خدمات درمانی ارائه شده ولی شوک درمانی معمولا باعث افزایش درصد ازکارافتادگی می شود.درخواست دیسک کمرتان را هم حتما باید اضافه کنید تا با ان جمع شود. یعنی باید با تمامی بیماری هایتان بروید.


جدیدتر قدیمی تر