درخواست ازکارافتادگی به علت تنگی کانال نخاعی

 با سلام! با این مدارک چقدر شانس مستمری ازکارافتادگی دارم؟ معلول شدید اعصاب وروان و بالای ۶۶ درصدهايي زانوها و دیسک گردن ترافیک و تنگ کانال نخاعی و...همشون رو دکتر متخصص روانپزشک و طراحی و ارتوپد و متخصص مغز واعصاب و ستون فقرات تائید کردند .الان هم منتظر جواب  پزشک معتمد است. تابعه فیش واریزی کمیسون از۱۲۰۰ تا۱۷۰۰ رو واریز کنم به امید خدا ؟

بیشترین درصدی که می گیرید از کمیسیون اعصاب و روان است. اگر بستری داشته باشید بهتر است. بابت دیسک گردن و تنگی کانال نخاعی بستگی دارد عمل کرده باشید یا نه و میزان آسیب تان چقدر است. فعلا تجیح می دهم بگویم که شانس تان 50 50 است. باید مدارک درمانی تان را ببینم تا بتوانم دقیق نظر بدهم.


جدیدتر قدیمی تر