شکایت برای افزایش حقوق ازکارافتادگی در دیوان عدالت اداری

 سلام! من ۲۰ سال سابقه خدمت در ارتش دارم. کمیسیون اعصاب و روان به خاطر بیماری من رای به بازنشستگی داده ولی با ۲۰ روز؟! حالا می توانم شکایت ارتش رو در دیوان عدالت اداری کنم تا با ۳۰روز بازنشسته بشم چون بیماری من در طول خدمت بوده قبل استخدام بنده از سلامت کامل برخوردار بودم ممنون؟ اگه میشه باید چطور اقدام کنم؟ 

باید دید بر اساس چه قانونی این حقوق برای شما محاسبه شده است. احتمالا براساس آخرین حکم استخدامی تان این حقوق در نظر گرفته شده است.  می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید ولی احتمال نتیجه گرفتن سخت است.


نظرات