اعتراض به نظریه کارشناس دادگستری

 سلام میتونم وقت شما رو بگیرم چند لحظه؟ با ماشینی که صفر بود به یک ۲۰۶ مدل ۸۵ از پشت برخورد کردم و بیمه من آرمان هست و بیمه مبلغ شش میلیون و پانصد تومان پرداخت کرد و طرف رفت شکایت کرد که من ۱۲ تومان خرج کردم و بنده قبول نکردم و رفت پیش کارشناس دادگستری و اون مبلغ ۱۹ میلیون تومان خسارت نوشته است حالا تکلیف چیه ممنون؟ 

احتمالا خسارت خودرو را با افت قیمت نوشته است. شما دو راه دارید . یا درخواست اعسار دهید و قسط بندی کنید. یا به رای کارشناس دادگستری اعتراض بزنید تا برود کمیته 3 نفره . البته هزینه اعتراض را شما باید بدهید و اگر رای به نفع شما برگشت می توانید از طرف قابل بگیرید.


نظرات